przedsiębiorczość

Doskonalimy umiejętność dostrzegania potrzeb i tworzenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Wspieramy działania ukierunkowane w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku.