innowacja

Inicjujemy procesy twórcze, podkreślając związek innowacji z kreatywnością. Innowacja jako złożone zjawisko i zbiór umiejętności jest odmiennym sposobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań.