ekologia

Rozpowszechniamy świadomość ekologiczną promując ekologiczne budownictwo, organizując zbiórki odpadów oraz wymieniając doświadczenia. Zmieniamy przestarzałe technologie na nowoczesne, mniej szkodliwe dla środowiska, mniej ingerujące w stan przyrody naturalnej. Nasze historyczne i biologiczne dziedzictwo w pewien sposób wpisane w nasze geny, może pomóc nam w lepszym życiu.